Imeelii jecha darbii keessan haaromsuuf geessituu qabu isiniif ergineerra.

Itti fufuuf mee seeni:

Jecha darbii koo dagadheera


Akkaawuntii hin qabduu?

Galmaa'aa

Jecha darbii keetii jijjiiri

Jecha darbii keessan akka jijjiirtaniif imeelii isiniif ergina.